Stedelijk Museum Amsterdam

Journal
Uncategorized 12 februari, 2016

Global Collaborations – het archief

Global Collaborations was een 3-jarig project van het Stedelijk Museum dat plaats vond tussen 2013 en 2016, met als doel een goed geïnformeerde blik te vormen op de internationale ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. Hierbij lag de focus voornamelijk op de opkomende regio’s in Europa, het Midden-Oosten en Zuid- en Zuidoost Azië.

Naast uitgebreid onderzoek werd de basis van het project gevormd door samenwerkingsverbanden met experimentele en veelzijdige kunstinitiatieven en –instituten. Dit resulteerde onder meer in tentoonstellingen, collectiepresentaties, publicaties, symposia, performances en een artist-in-residency. Drie jaar lang was Global Collabarations een platform voor ontmoeting en discussie tussen kunstenaars, academici, curatoren en museumprofessionals uit verschillende delen van de wereld. De inzichten en ideeën die hier zijn ontwikkeld, krijgen een plaats in de geschiedenis van het Stedelijk Museum.

De projecten en presentaties uit de afgelopen drie jaar zijn vanuit verschillende invalshoeken beschreven en gedocumenteerd op het online platform. Het archief van alle posts vindt u hier, ingedeeld op categorieen en aan elkaar gelieerd met tags. 

Meshac Gaba

Global Collaborations werd geïnitieerd door Jelle Bouwhuis, hoofd Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, en projectcurator Kerstin Winking. SMBA deed de afgelopen jaren ervaring op met een soortgelijk project gebaseerd op onderzoek en samenwerking, getiteld Project 1975, waarin ontwikkelingen in de beeldende kunst in West-Afrika en haar relatie tot het Westen en Nederland in het bijzonder centraal stonden.

Global Collaborations werd genereus ondersteund door het Mondriaan Fonds en Stichting Ammodo.

Tags

Geen categorie 9 februari, 2016

Kamarado in India – een korte terugblik

Najaar 2015 was in het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam de groepstentoonstelling Kamarado te zien. In januari 2016 reisde Kamarado door naar India. Dit was een gelegenheid voor mede-curator Jelle Bouwhuis om ter plekke poolshoogte te nemen en verslag te doen van wat hij daar aantrof.

Exhibition Clark House Initiative, works by Sosa Joseph and Saviya Lopez,

Read More »

Tags

Geen categorie 31 december, 2015

Kamarado: Een beeldverslag

Van 12 september tot en met 8 november 2015 presenteerde Stedelijk Museum Bureau Amsterdam de tentoonstelling Kamarado, het resultaat van een samenwerking tussen Amsterdam en Bombay. Kamarado bracht een diverse groep kunstenaars uit verschillende delen van de wereld samen om het idee van de kameraad, een term die oorspronkelijk verwees ‘degene die dezelfde kamer deelt’, te onderzoeken. Kamarado was de vierde en laatste collaboratieve tentoonstelling van het Global Collaborations programma van het Stedelijk Museum. Hier een beeldverslag van dit bijzondere project.

Kamarado, exhibition overview in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 2015

Read More »

Tags

Geen categorie 17 december, 2015

Inverted Night Sky: een gesprek met Jeronimo Voss

Jeronimo Voss is een van de kunstenaars met werk in de tentoonstelling Kamarado die dit najaar te zien was in het SMBA. De tentoonstelling maakt deel uit van een serie samenwerkingsverbanden opgezet in het kader van het driejarige programma Global Collaborations. Als onderdeel van het Kamarado project interviewt het Global Collaborations Online team drie kunstenaars over hun werk en over de verbanden en complexe historische contexten die door de tentoonstelling heen lopen. Assistent Manon van den Bliek en Global Collaborations editor Christel Vesters waren aanwezig bij het speciale Museumnacht programma Inverted Night Sky dat plaats vond op 7 november 2015, en spraken met Jeronimo Voss over zijn installatie Initial (Aspects of the Milky Way) (2015).

Detail of an isophotic map of the Milky Way by Anton Pannekoek from 1927 (research material for Aspects of the Milky Way by Jeronimo Voss)

Read More »

Geen categorie 9 december, 2015

Amol Kisan Patil over zijn project Sweep Walking

Amol Kisan Patil is een van de kunstenaars die deelneemt aan de tentoonstelling Kamarado die van 12 september tot en met 9 november te zien was in het SMBA. De tentoonstelling maakt deel uit van een serie samenwerkingsverbanden opgezet in het kader van het drie-jarige programma Global Collaborations.

Als onderdeel van het Kamarado project interviewt het Global Collaborations Online team drie kunstenaars over hun werk en over de verbanden en complexe historische contexten die door de tentoonstelling heen lopen. Voor deze bijdrage sprak curator Kerstin Winking met kunstenaar Amol Kisan Patil over zijn project Sweep Walking, het leven van de Indiaase middenklasse en het werk en leven van zijn vader en grootvader.

Amol K Patil, Sweep Walking, 2015

Read More »

Tags

Geen categorie 3 november, 2015

Yawnghwe Office in Exile: Een gesprek met Sawangwongse Yawnghwe

Sawangwongse Yawnghwe is een van de kunstenaars in de groepstentoonstelling Kamarado die van 12 september tot en met 8 november 2015 te zien was in het SMBA. Kamarado is de laatste tentoonstelling in een serie samenwerkingsverbanden en onderdeel van het driejarige programma Global Collaborations. Sawangwongse Yawnghe heeft een versplinterde achtergrond: hij groeide op in een verzetskamp in de jungle van de Shan staat van Myanmar, vluchtte in 1972 naar Thailand en emigreerde in 1985 naar Canada. Momenteel leeft en werkt hij in Berlijn, Amsterdam en Chiang Mai.

Als onderdeel van het Kamarado project interviewt het Global Collaborations team drie kunstenaars over hun werk en over de verbanden en complexe historische contexten die door de verschillende werken in de tentoonstelling heen lopen. Als eerste sprak Joram Kraaijeveld met Sawangwongse Yawnghwe over zijn installatie Yawnghwe Office in Exile, en over de rol die zijn turbulente familiegeschiedenis speelt in zijn werk.

Sawangwongse Yawnghwe, Office in Exile, Installation view at SMBA, 2015 (photo by Gert Jan van Rooij)

Read More »

Geen categorie 15 oktober, 2015

Kameraden van de tijd

Op 13 september organiseerde het Stedelijk Museum in samenwerking met SMBA een publieksprogramma in het kader van de tentoonstelling Kamarado, die een dag eerder opende in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. De tentoonstelling is onderdeel van het driejarige onderzoeksprogramma Global Collaborations. Het programma buigt zich over de betekenis van de term ‘kameraad’ in haar hedendaagse, geglobaliseerde context. Het programma is samengesteld door Zasha Colah, Sumesh Sharma, Jelle Bouwhuis en Kerstin Winking, curatoren van de tentoonstelling.

Zasha Colah opening Forum: KAMARADO Read More »

Kamarado – kamaraadschap in tijden van globalisering en sociale media

Aanstaande zaterdag opent Kamarado; het vierde en laatste deel in de serie Positions, onderdeel van het driejarige onderzoek- en tentoonstellingsproject Global Collaborations. Na een samenwerking met KUNCI in Yogyakarta, de AUB Gallery in Beirut en het Museum of Contemporary Art Belgrade in Belgrado, is het Stedelijk Museum/SMBA ditmaal in dialoog gegaan met Clark House Initative uit Bombay. Clark House Initiative werd in 2010 opgericht door Sumesh Sharma en Zasha Colah als curatorencollectief en experimentele tentoonstellingsruimte. Sharma en Colah werkten het afgelopen jaar samen met Jelle Bouwhuis en Kerstin Winking, curatorenteam van Global Collaborations, aan het ambitieuze project Kamarado, dat in Amsterdamse bestaat uit een tentoonstelling en een publieksprogramma. Na Amsterdam reist het project naar Bombay.

Adrian Melis, Productivity Control System for the Last Cane Cutter, 2015

Read More »

Denken in Narratieven: Interview met Bart van der Heide over Tromarama

Van 12 juni tot en met 6 september 2015 toont het Stedelijk Museum de eerste Europese solotentoonstelling van het Indonesische kunstenaarscollectief TROMARAMA. De tentoonstelling is onderdeel van het project Global Collaborations. Met dit drie jaar lopende programma wil het Stedelijk Museum een goed geïnformeerde en genuanceerde blik vormen op ontwikkelingen in de hedendaagse kunst vanuit een mondiaal perspectief. Global Collaborations Online editor Christel Vesters sprak met de onlangs aangetreden Hoofd Conservatoren en Onderzoek Bart van der Heide over het werk van Tromarama, haar betekenis voor de hedendaagse beeldende kunst en het Stedelijk Museum in het bijzonder, en de toekomstvisie van het Stedelijk op de rol van global art binnen haar collectie en programmering.

Tromarama, Unbelievable Beliefs (2012), video still

Read More »

Tags

Blikopeners 11 augustus, 2015

Artist-in-Residence: Bernard Akoi – Jackson (deel 3)

Als onderdeel van het meerjarige Global Collaborations programma, heeft het Stedelijk Museum de Ghanese kunstenaar Bernard Akoi-Jackson uitgenodigd als artist-in-resldence. In samen werking met de Blikopeners van het Stedelijk Museum heeft Akoi- Jackson een project ontwikkeld rondom thema ‘s als cultuur, bureaucratie en identiteit. De Blikopeners zijn jongeren in de leeftijd 15- 19jaar met een frisse kijk op kunst. Zij vertegenwoordigen uiteenlopende achtergronden, studierichtingen en komen uit verschillende delen van Amsterdam. Bram Verhoef, zelf aanstormend kunstprofessional, volgt dit project {zijn twee eerdere verslagen zijn hier en hier te bekijken) en doet er verslag van.

Blikopenerspot with Bernard Akoi-Jackson

Read More »