Journal

Collecting Geographies: Close Reading of Collection Practices

Op 13, 14 en 15 maart 2014, organiseerde het Stedelijk Museum in samenwerking met de ASCA/ACGS van de Universiteit van Amsterdam, Moderna Museet Stockholm, Folkwang Museum Essen, en bet Tropenmuseum Amsterdam de conferentie Collecting Geographies: Global Programming and Museums of Modern Art. Met meer dan 80 papers, lezingen en paneldiscussies bood de conferentie een caleidoscopisch overzicht van urgente kwesties en vragen die momenteel centraal staan in discussies over de relatie tussen musea, kunstinstellingen, globalisering en het postkoloniale discours.

2014 Collecting Geographies SMA 012 adlib

Nu we met enige afstand kunnen terugkijken, leek het ons een goed moment om een aantal eerste conclusies op de website to publiceren in een serie verslagen ook omdat, gezien de omvang van het programma, ledereen Net alle sessies heeft kunnen bilwonen. Een klein, bevlogen team van schrijvers tekende voor het Online Platform van Global Collaborations de hoogtepunten, kritische noten en uitdagende discuss ies op. Drie weken geleden kon u hier al een impressie van de openingsavond lezen, gevolgd door het versiag van de discussie Thinking Globally: Museums, Art and Ethnography after the Global Turn in het Tropenmuseum. Hierna kunt u Michelle Sachtler’s verslag lezen over de tweedelige sessie Close Reading of Collection Practices waarin een aantal concrete casussen werden besproken die leder op hun eigen manier een antwoord formuleerden op een van de hoofdvragen van de conferentie: Hoe integreren musea (hun idee van) global art in hun collectie en aankoopbeleid?

Read More »

Tags